ความรู้ทันตกรรม

สำหรับผู้ที่หาข้อมูลเพิ่มเติมด้านทันตกรรม เช่น รากฟันเทียม ครอบฟัน,ALL-ON-4  รวมถึงตัวอย่างการรักษาแบบองค์รวม

บทความทั้งหมด

ปลูกกระดูก รากฟันเทียม
การปลูกกระดูก ในการทำรากฟันเทียมคืออะไร ต้องทำตอนไหนในการทำรากฟันเทียม?

การปลูกกระดูก รากฟันเทียม คืออะไร ทำเมื่อไหร่? การปลูกกระดูก ในขั้นตอนการทำรากฟันเทียม จะทำในกรณีที่กระดูกบริเวณที่จะใส่รากฟันเทียมมีไม่เพียงพอที่จะฝังรากฟันเทียมได้ หรือมีกระดูกไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงของรากฟันเทียมในระยะยาว โดยอาจจะเกิดจากการสลายของกระดูกเนื่องจากการถอนฟันไปนานๆ หรือเกิดการติดเชื้อในบริเวณฟันก่อนถอน ซึ่งทำให้เกิดการละลายของกระดูกโดยรอบรากฟัน ทำไมต้องปลูกกระดูก รากฟันเทียมจะอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยรากฟันเทียมจะอยู่อย่างแข็งแรงในระยะยาวได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดูกขากรรไกรที่รองรับรากฟันเทียมนั้นๆ [...]

ทำรากฟันเทียมเจ็บไหม
รากฟันเทียม เจ็บไหม

รากฟันเทียม เจ็บไหม?? คำถามยอดฮิตสำหรับคนไข้ที่ต้องการทำรากฟันเทียม การทำรากฟันเทียมเป็นการใส่ฟันปลอมชนิดหนึ่ง โดยเป็นการทดแทนการสูญเสียรากฟันแท้ไปด้วยรากฟันเทียมที่ทำจากวัสดุไทเทเนียม ผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ โดยฝังไปในกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ต้องการใส่ฟัน เมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรเป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้สามารถใส่ฟันปลอม ครอบฟัน หรือสะพานฟัน เพื่อช่วยให้การบดเคี้ยวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ เหมือนเวลาที่เราถอนฟัน [...]

ปลูกกระดูกร่วมกับทำรากฟันเทียม
การปลูกกระดูกร่วมกับการทำรากฟันเทียม กรณีที่กระดูกไม่เพียงพอ

หลายๆท่านที่เคยไปปรึกษาทันตแพทย์มาแล้ว และพบว่ากระดูกไม่พอที่จะทำรากฟันเทียมได้ จำเป็นต้องเสริมกระดูก วันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะ ถึงสาเหตุและวิธีการเสริมหรือแก้ปัญหาเรื่องนี้ เพื่อให้คนไข้ได้มีฟันใช้ต่อไปค่ะ เคสไหนบ้างที่กระดูกไม่พอ จากประสบการณ์ที่ทำรากฟันเทียมหลายร้อยราก ทั้งคนไทยและต่างชาติ พบว่าส่วนมากคนไข้คนไทย หรือคนเอเชียจะมีกระดูกค่อนข้างบาง และมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การติดเชื้อบริเวณขากรรไกรซึ่งทำให้มีการทำลายของกระดูกบริเวณนั้น หรือ [...]