ทพญ.นลัท ว่องวัจนะ

Dr.Nalat Wongwatjana DDS,ADGOI,FICOI
Aesthetic dentistry and advanced implantology
• DDS(Second Class Honor),Chulalongkorn University,Bangkok,Thailand 2009
• Certificate of completion of Intermediate and advanced basic dental implants practice from OSSTEM THAILAND
• CERTIFICATE IN IMPLANT EXTERNSHIP PROGRAM, THE STATE UNIVERSITY OF NEWYORK AT STONY BROOK SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

AWARD
• Honorable mention award, Esthetic implant competition, TPA with ITI Straumann. (Thai Prosthodontics Association and an International team of implantology, Straumann)

ACCREDITATION
• Accreditation of ADVANCE IN IMPLANTOLOGY –DGOI
(Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie -German Society of Oral Implantology)
• Fellowship in International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
PUBLICATIONS
• Dr.Nalat Wongwatjana,DDS, – Bangkok. “Staged Approach Single Dental Implant in Aesthetic Zone,THAI ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY,Vol. 40,2017

Dr.Thammanoon Panaphipat,DDS,MsC
Orthodontist
DDS,Chulalongkorn University
MSc. Orthodontics,Mahidol University
AWARDS
2016 Platinum invisalign provider
2017 Platinum Elite invisalign provider
2018 Diamond Invisalign provider

Dr.Navarat Voravongsagul,DDS,MSc
Education
• 2005 – 2011 2nd Class Honors in Doctor of Dental Surgery (D.D.S.),Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
• 2014 – 2015 Research Fellow in orthodontics, Prince of Songkla University
• 2015 – 2017 Master of Science in Orthodontics (MSc.), Prince of Songkla University
• 2014 – 2018 Residency Training Program in Orthodontics, Prince of Songkla University

ทพญ.

Dr.Patcharin Sodsri

ทันตกรรมสาขาศัลยกรรมช่องปาก

DDS., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand, 2001

Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery,Mahidol University

ทพญ.พาทินี พลาดิศรัย

Dr.Patinee Pladisai,DDS,MSc,FRCD Endodontist
2011 DDS (1st class honor) Chulalongkorn University
2016 MSc in Endodontic, Chulalongkorn University
2017 Diplomate Thai board in Endodontic (FRCD—Fellowship of the Royal College of Dentists of Thailand)
Research publication
International journal publication of “Journal of Endodontic” in March 2016 in the title of “Effectiveness of Different Disinfection Protocols in the Reduction of Enterococcus faecalis in Teeth with Large Root Canals”

ปี 2016 อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ปี 2020 กรรมการสอบวิจัย นิสิตหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2021 อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทพญ.ธันยมนต์ ขวัญเกื้อ

Dr. Thunyamon Kwangue,DDS

General Practitioner, Professional level dentist

Education

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, 2017

Certificate of Aging Society and The oral Health Care, Chulalongkorn University,2020

Certificate of Lecture and Hand-on&Lab for Aesthetic analysis Veneers course,nuvoDent

Certificate of participation Head to toe, Thammasat university

Certificate of participation in Modern Endodontics A-Z , DDS InnoTech

Certificate of participation in Prosth talk: All about esthetic dentistry, Thai Prosthodontic Association

2020- present Persuing Residency Training Program in General Dentistry, Insitute Of Dentistry

Dr.AUNJIDA CHAWANAROJNARIT,DDSM.Sc.

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, 2014
Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Sciences ,Srinakharinwirot University, 2021
(Oral Surgery and Implantology)M.Sc.

DR.PARITA JIRACHOKPAISARN,DDS

General PractitionerDoctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University Interested Field: Geriatric dentistry

Dr.Kanokporn Loetaphirom,DDS

General PractitionerDoctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University Interested Field: Geriatric dentistry