ทันตกรรมทั่วไป

งานทันตกรรมทั่วไป คือการตรวจวินิจฉัย  การถ่ายภาพเอกซเรย์ ทันตแพทย์ให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา เพื่อให้ฟันมีสุขอนามัยที่ดี มีอายุการใช้งานฟันที่ยาวนานและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับทันตกรรมทั่วไป

ขูดหินปูน

อุดฟัน

ถอนฟัน

ขั้นตอนการรักษา

การขูดหินปูนและขัดฟัน(scaling and polishing)

การขูดหินปูน

การขูดหินปูนคือ การกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือก ส่วนการขัดฟันจะช่วยให้ฟันกลับมาเงางามได้ดังเดิม

หินปูนเกิดจากอะไร ?

เกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวเนื่องจากมีธาตุแคลเซียมจากน้ำลายเข้าไปตกตะกอนซึ่งจะประกอบด้วยเชื้อโรค ติดอยู่บนตัวฟัน แม้ว่าจะบ้วนน้ำก็ไม่สามารถหลุดออกได้ เมื่อทับถมกันมากๆ คราบจุลินทรีย์ นี้เป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือก

เริ่มขูดหินปูนตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

สามารถขูดหินปูนได้ทุกวัย แม้กระทั่งในวัยเด็กที่มีฟันน้ำนมขึ้นแล้วไปจนกระทั่งผู้สูงอายุ

ถ้าไม่ขูดหินปูนจะเกิดผลเสียอย่างไร

จะทำให้เกิดฟันผุและโรคเหงือก(โรคปริทันต์)โดยมีอาการเบื้องต้นคือ
1. 
เลือดออกขณะแปรงฟัน
2. 
เหงือกบวมแดง
3. 
มีกลิ่นปาก
4. 
เหงือกร่น
5. 
มีหนองออกจากร่องเหงือก
6. 
ฟันโยก
7. 
ฟันเคลื่อนออกจากกัน

 

 

 

การอุดฟัน(Filling)

การอุดฟันเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาฟันผุที่ไม่รุนแรงจนถึงโพรงประสาทฟัน เพื่อป้องกันมิให้ฟันผุลุกลามต่อไป เป็นการบูรณะฟันให้กลับมามีความสวยงามอีกครั้ง และสามารถที่จะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin Filling) Tooth-colored วัสดุอุดฟันจำพวกเรซิ่นหรือคอมโพสิตเรซิ่นจะมีสีเหมือนฟันธรรมชาติ มีความสวยงามและแข็งแรง

 

 

ขั้นตอนในการอุดฟัน

 1,ทันตแพทย์จะกรอเนื้อฟันที่ผุซึ่งจะมีการติดเชื้อออก

2. ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุรองพื้น ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะช่วยลดการเสียวฟัน

3. ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin Filling) วัสดุชนิดนี้จะแข็งตัวได้ด้วยการฉายแสงจากเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม โดยต้องอาศัยสารยึดติด (Bonding) ช่วยให้ยึดติดกับฟัน

 

การดูแลหลังการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

1. หากฟันที่อุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ถ้าวัสดุหรือตามรอยขอบเปลี่ยนสี ควรให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปาก

2.  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันเคี้ยว กัด ฉีก อาหาร ที่เหนียวหรือแข็ง

3. งดชา กาแฟ และการสูบบุหรี่ หรือ สารติดสีอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดคราบที่ฟัน

4. ปกติแล้ว วัสดุอุดฟันจะอยู่ได้นานหลายปี แต่อย่างไรก็ตามวัสดุอุดฟันจะอยู่ได้นานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาด ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน และควรบูรณะฟันใหม่หากตรวจพบว่าวัสดุเสื่อมสภาพ

5. หลังจากอุดฟันมาระยะหนึ่ง หากเห็นว่าฟันที่อุดมานั้นมีขอบแหลมคม รู้สึกว่าฟันแปลก ๆ หรือ กัดฟันมีจุดสูง จุดกระแทก หรือเสียวฟัน ตอนกัดฟัน ให้ติดต่อกลับมาตรวจเช็คกับทันตแพทย์อีกครั้ง

 

 

การถอนฟัน(Teeth Extraction)

การถอนฟัน(Teeth Extraction) การถอนฟัน คือการรักษาสุขภาพช่องปากให้มีความปกติมากที่สุด แต่ต้องยอมรับการสูญเสียฟันของเราไป

ถอนฟันในกรณีใดบ้าง

 • ฟันผุมากจนไม่สามารถรักษาต่อด้วยการอุดฟัน
 • ไม่สามารถรักษารากฟันได้แล้ว
 • ไม่มีประโยชน์ต่อการบดเคี้ยว
 • ฟันคุด
 • ถอนเพราะต้องจัดฟันเพื่อให้แนวฟันทั้งบนและล่างมีความสมมาตรกัน

 

 

ขั้นตอนการถอนฟัน

1. ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและปรึกษา โดยเมื่อจำเป็นต้องถอนฟัน ทันตแพทย์ จะเริ่มทายาชา ก่อนที่จะฉีดยาชาเฉพาะที่

2.เมื่อชาเต็มที่แล้ว ทันตแพทย์จะเริ่มการถอนฟัน โดยที่คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บ แต่จะรู้สึกถึงแรงกดเพียงเล็กน้อย

3.เมื่อทันตแพทย์ถอนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะให้คนไข้กัดผ้าก็อซให้แน่นประมาณ 1 ชม.เลือดก็จะหยุดไหล

การดูแลหลังการถอนฟัน

 • กัดผ้าก็อซให้แน่นประมาณ 1 ชม.เลือดก็จะหยุดไหล  พยายามไม่เปลี่ยนผ้าก๊อซไม่เช่นนั้นเลือดจะยิ่งซึมเพิ่มออกมา
 • หลีกเลี่ยงการบ้วนน้ำแรงๆ 24 ชั่วโมงแรก งดการบ้วนน้ำลายและเลือดที่ซึมออกมา
 • ห้ามเอานิ้วไม้จิ้มฟันแคะบริเวณที่เย็บแผล
 • ใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติแต่ระวังแผลที่ถอนฟัน
 • การถอนฟันจะไม่มีอาการบวมหรืออาจบวมเล็กน้อยในคนไข้บางรายแต่อาการเจ็บจะหายไปภายใน 1-3 วัน
 • สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่อย่าออกกำลังกายเกินควร
 • ถ้ามีอาการบวมหรือรู้สึกมีอาการผิดปกติควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูใหม่

ถอนฟันออกไปแล้วไม่ใส่ได้ไหม จะเป็นอย่างไร

โดยทั่วไปฟันธรรมชาติจะมีการขยับ หรือ เคลื่อนที่ตลอดชีวิต และจะหยุดขยับเมื่อถึงจุดสมดุลเช่นมีคู่สบ หรือมีฟันข้างเคียง ดังนั้นเมื่อเกิดช่องว่างขึ้น ฟันซี่อื่นๆก็จะเคลื่อนไปหาช่องว่าง

ช่วงแรกๆคนไข้จะยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไร แต่เมื่อฟันเริ่มเคลื่อนเยอะขึ้น ฟันซี่ถัดๆไปก็จะเคลื่อนตามทำให้เริ่มเกิดปัญหา คือ

เมื่อถอนฟันไประยะหนึ่ง กระดูกขากรรไกรมักจะละลายตัวลง และฟันข้างๆจะล้มมาในช่องทำให้ช่องใส่ฟันแคบลง ทำให้ใส่ฟันได้ยากขึ้น
ระบบการย่อยอาหารทำงานหนักขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารลดลง
สูญเสียความมั่นใจ รอยยิ้ม และปัญหาในการพูด ถ้าสูญเสียฟันหน้าไป
จะเห็นว่าปัญหาเล็กๆ ที่ดูไม่เล็กนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อฟันโดยรวมเลยทีเดียว ถ้ามีปัญหาควรแก้ตั้งแต่ต้น ก่อนที่ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้น ที่ดีที่สุดคือ พยายามรักษาฟันของเราให้แข็งแรง อยู่กับเราไปนานๆ

ทันตแพทย์

DR.AUNJIDA CHAWANAROJNARIT,DDS,M.Sc.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, 2014

Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Sciences ,Srinakharinwirot University, 2021
(Oral Surgery and Implantology)M.Sc.

 

DR.PARITA JIRACHOKPAISARN,DDS

General Practitioner

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University
 
Interested Field:
 
Geriatric dentistry

Dr. Thunyamon Kwangue,DDS

General Practitioner, Professional level dentist

Education

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, 2017

Certificate of Aging Society and The oral Health Care, Chulalongkorn University,2020

Certificate of Lecture and Hand-on&Lab for Aesthetic analysis Veneers course,nuvoDent

Certificate of participation Head to toe, Thammasat university

Certificate of participation in Modern Endodontics A-Z , DDS InnoTech

Certificate of participation in Prosth talk: All about esthetic dentistry, Thai Prosthodontic Association

2020- present Persuing Residency Training Program in General Dentistry, Insitute Of Dentistry

DR.Intouch Lertpanomwan,DDS

General Practitioner

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University
 
Interested Field:
 
Geriatric dentistry
CONTACT US

ติดต่อสอบถาม