รากฟันเทียม

รากฟันเทียม
Dentium (เกาหลี) 35,000 บาท
Neodent(Straumann group) 45,000 บาท
Straumann(สวิตซ์เซอร์แลนด์) 65,000-80,000 บาท
ปลูกกระดูก 5,000-30,000 บาท
ALL-ON-4 250,000 บาท
ALL-ON-6 300,000-400,000 บาท 

โปรโมชันรากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
วีเนียร์ composite 3,000 บาท
วีเนียร์ ceramic 15,000 บาท
ฟอกสีฟัน cool-light LED (promotion) 7,500 บาท
ฟอกสีฟันเองที่บ้าน(U/L trays,bleaching gel 4 syringe)  (promotion) 5,000 บาท

ทันตกรรมอุดฟัน

ทันตกรรมอุดฟัน
อุดฟันอมัลกัม 700-2,600 บาท
อุดฟันสีเหมือนฟัน(เรซินคอมโพสิต) 900-2,800 บาท/ซี่

รักษารากฟัน

รักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้า 8,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย 10,000 บาท
รักษารากฟันกราม 12,000-14,000 บาท

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน เริ่มต้น 800 บาท
ผ่าฟันคุด 2,000-5,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกร เริ่มต้น 80,000 บาท

รักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูน 1,000-2,000 บาท
ขูดหินปูนและAirflow (Promotion) 1,500 บาท
เกลารากฟัน เริ่มต้น 2,500 บาท
ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 10,000-18,000 บาท

X-Ray Digital

ศูนย์ X-RAY DIGITAL
x-ray periapical film 200 บาท
x-ray bitewing 200 บาท
x-ray panoramic 1,000 บาท
x-ray lateral cephalometric 1,000 บาท
x-ray 3D CBCT(สามมิติ) 3,000 บาท

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์
ครอบฟัน 10,000-22,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก 3,500-6,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 9,000-18,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 30,000 บาท

ทันตกรรมป้องกัน

ทันตกรรมป้องกัน
เคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) 400-600 บาท
เคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบโลหะ 45,000 – 65,000 บาท
จัดฟัน Damon 70,000 – 90,000 บาท
จัดฟันแบบใส (invisalign express/Lite/Moderate) 70,000 – 150,000 บาท
จัดฟันใส INVISALIGN COMPREHENSIVE (Promotion)  153,000 บาท
รีเทนเนอร์ลวด 60,000 – 150,000 บาท
รีเทนเนอร์ใส 72,000 บาท – 200,000