ค่าบริการทางทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

แพคเกจรากฟันเทียม

รากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

รักษาคลองรากฟัน

ครอบฟัน

ฟันปลอม

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมจัดฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก